2023 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı’nın 29 Haziran 2022 tarihinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından oybirliği ile onaylanması sonrasında, planın uygulanarak alanın korunma durumunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı tarafından teşvik edilmekte ve ilgili kurumların çalışmaları izlenmektedir.

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planının uygulanmasına yönelik, 1 Mart 2023 tarihinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu 5 nolu toplantısı düzenlenmiştir. Alan Yönetim Planında belirlenen amaç, hedef ve eylemler doğrultusunda, toplantıya katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerinin iletmiş olduğu içerikler derlenerek, İzmir Tarihi Liman Kenti 2023 yılı Çalışma Programının onaylanmasına karar verilmiştir.

İzmir Tarihi Liman Kenti 2023 yılı Çalışma Programı’na Link üzerinden ulaşabilirsiniz: