EŞGÜDÜM VE DENETLEME KURULU

“2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek 2. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından paydaşlarla yapılan görüşmeler, Alan Başkanlığı önerileri ve Danışma Kurulu tarafından görevlendirilen iki kurum ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeleri tespit edilmiştir. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Alan Yönetim Planının onaylanması ve uygulanmasından sorumlu Kurul olarak çalışmalarını yürütmektedir.

İzmir Tarihi Liman Kenti Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üye Kurum ve Kuruluşları

 • Alan Başkanı
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • İzmir Valiliği
 • İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Konak Belediyesi
 • Bayraklı Belediyesi
 • Bornova Belediyesi
 • İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
 • İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
 • İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
 • İzmir Müze Müdürlüğü
 • İzmir Kalkınma Ajansı
 • TARKEM
 • İzmir Vakfı
 • TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi