Bilindiği üzere İzmir Tarihi Liman Kenti alanın yönetim planının hazırlanması ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının oluşturulması için TARKEM Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirmiş ve çalışmalar çok sayıda kurum ve kuruluşun katkı ve desteği ile başlatılmıştır. 

Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde başlayan “İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı” hazırlık çalışmaları, 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantısında planın onaylanması ile tamamlanmıştır. Kurul tarafından onaylanan plan, 2863 Sayılı Kanun’un Ek 2. Maddesi ve Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakanlık resmî web sitesinde yayımlanmıştır. İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planına linkten erişebilirsiniz: 

İTLK Alan Yönetim Planı 2022-2027

https://kvmgm.ktb.gov.tr/Eklenti/102377,uyp—izmir-tarihi-liman-kenti-yonetim-planipdf.pdf?0