ALAN SINIRLARI

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı sınırları ve bağlantı noktaları, 7 Ekim 2020 tarihinde belirlenmiştir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Bakanlığa iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı, yenileme alanı sınırı esas olmak üzere güneyde Cicipark, güneybatıda Karataş, batıda Konak Pier, kuzeybatı ve kuzeyde Mimar Kemaleddin Bölgesi Kentsel Sit Alanları, doğuda Kervan Köprüsü’nü içine alacak şekilde oluşturulmuş, bu alanların dışında kalan Yeşilova, Yassıtepe, Smyrna-Bayraklı Höyükleri arkeolojik sit alanları ise “bağlantı noktası” olarak tanımlanmıştır.”