WORLD HERITAGE VOLUNTEERS ’23


UNESCO Dünya Mirası Merkezi’ndeki Dünya Mirası Eğitim Programı çerçevesinde, Dünya Mirası Gönüllüleri (WHV) Girişimi 2008 yılında, Dünya Mirası koruma ve tanıtımında gençleri ve gençlik örgütlerini harekete geçirmek ve dâhil etmek için Uluslararası Gönüllü Hizmet Koordinasyon Komitesi (CCIVS) ile iş birliği içinde başlatılmıştır. Bu girişim, daha iyi dünya ile iş birliği içinde UNESCO Dünya Mirası Merkezi tarafından koordine edilmektedir.

UNESCO Dünya Mirası Merkezi WHV kampanyası kapsamında; on beş yıllık köklü gençlik faaliyetleri ve uluslararası iş birliklerinden sonra UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesinin 50. yıl dönümü vesilesiyle gençlik ve toplum gönüllülerinin miras alanları üzerinde farkındalığı artırmak amacıyla “Dünya Mirası Gönüllüleri – Gelecek Üzerine Çalışma” başlıklı proje çağrısını duyurmuştur.

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı, 2022 yılında Dünya Mirası Gönüllüleri girişimine başvuru yaparak şimdiye kadar Türkiye’den kabul edilen 3. Proje olmuştu. 2023 için yapılan proje çağrısı için ise İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı direk katılım daveti almıştır. Böylece hem direk katılım daveti alan hem de iki sene üst üste Dünya Mirası Gönüllüleri girişiminde proje gerçekleştiren tek yer ünvanı kazanmıştır.

4-15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan proje için başvuru süreci başladı. Yerli ve yabancı gençlerin katılacağı proje ile İzmir Tarihi Liman Kentinin tanıtımı hedeflenirken, sürdürülebilir miras odağında çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.