“İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesinde ilk adım olan Geçici Liste’ye girme süreci, 2018 Aralık ayında İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle resmen başlatılarak TARKEM ve Kentimiz İzmir Derneği ekibinin çalışmaları ile hazırlanmıştır. “The Historical Port City of İzmir” temasıyla oluşturulan söz konusu başvuru dosyası 27 Mart 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilmiş ve 14 Nisan 2020 tarihinde UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından kabul edilmiştir.

Dünya Mirası Geçici Listesine yönelik belirlenen “İzmir Tarihi Liman Kenti” teması kapsamında çeşitli özelliklere dikkat çekilmiştir:

  • İzmir’in neolitik dönemden itibaren kesintisiz bir yerleşim yeri olması
  • İzmir Körfezi’nin doğusunda, coğrafi ve stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olması
  • Liman kenti özelliğiyle ilişkili olarak önemli çeşitli dönemlere ait mimari yapıların bir arada yer alması
  • Çok katmanlı kültürel dokuyu barındırması, çeşitli kültürlere ait somut ve somut olmayan izlerin bulunması,
  • Akdeniz Havzasında, Avrupa ve Anadolu arasında kara ve deniz ticareti açısından önemli bir yerleşim yeri olması

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TARKEM arasında yapılan protokol kapsamında, Bakanlık ile koordinasyon halinde yürütülen sürece İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın yanı sıra İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kemeraltı Esnaf Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Kentimiz İzmir Derneği gibi alanın kamu kurumu, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları destek olmaktadır.

UNESCO Dünya Miras süreci, İzmir için birleştirici bir proje olarak yürütülmektedir. Alanın korunması ve yönetimi sürecinde yine ilgili tüm yerel kuruluşlar olarak işbirliği içerisinde aynı bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.”