2.500 yıllık tarihe sahip İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesinde ilk adım olan Geçici Liste’ye girme süreci başarıyla tamamlandı.
Antik Çağ’dan itibaren Akdeniz’de önemli bir liman kent olmasının getirdiği liman kent yapılanması, çok katmanlı ve çok kültürlü dokusunun mekana yansımalarına benzersiz tanıklığı ile İzmir, “Tarihi Liman Kent” temasıyla hazırlanan dosya ile 14.04.2020 tarihinde resmen listeye kabul edildi.

İzmir Tarihi Liman Kenti 
• Bir ticaret ve liman kenti olması sayesinde Hellenistik Dönem’den başlayan kesintisiz yerleşim 
• Uzun mesafe kervanlarının ürünlerini Akdeniz’e ulaştırmada Antik Çağ’dan itibaren en çok kullandıkları ana rotaların ucundaki konumu 
• Liman yaşantısının ve ona bağlı mimari unsurların çok katmanlı olarak günümüze kadar taşınması 
• Doğu ile Batı’nın birleştiği, geleneksel ile çağdaş olanın yüzyıllar içinde birbirinden etkilenerek oluşturduğu özgün mekan 
• Çok kültürlü yapının dini, kamusal, sivil mimari örneklerinin yanı sıra etkileşimin konut mimarisine yansımaları 
• 17. yüzyıl ve onu izleyen iki yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin Akdeniz havzasındaki en önemli liman kenti

İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği, TARKEM ve Kentimiz İzmir Derneği ekibinin çalışmaları ve Yaşagül Ekinci’nin danışmanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon halinde hazırlanan dosyada İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, TARKEM ve Kentimiz İzmir Derneği “Dünya Mirası” olma sürecine desteklerini belirttikleri metni imzaladılar. 

“UNESCO Dünya Miras Geçici Liste Başvuru Dosyası, İzmir için birleştirici bir proje olarak hazırlanmıştır. Başvuru dosyasının hazırlık sürecinde yerelde ilgili tüm kurumlar destek vermiştir. Tarihi alanın geçici listede yer alması ile birlikte asıl liste başvurusunun hazırlanması sırasında da yine ilgili tüm yerel kuruluşlar olarak işbirliği içerisinde aynı bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.”