UNESCO Dünya Miras Listesi Nedir?

UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) 1972 yılında Paris’te gerçekleştirilen toplantısında dünya üzerinde yok olan kültürel değerleri kontrol altına almak ve uğrayacakları tahribatı engellemek amacıyla “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme” imzalanmıştır. Bu kapsamda, 1976 yılında Dünya Miras Komitesi oluşturulmuştur.

Dünya Miras Listesi uygulaması, 1978 yılında dünyada “üstün evrensel değer”e sahip olan doğal ve kültürel varlıkları;
• Bütün insanlığın ortak mirası kabul ederek tanıtmak,
• Toplumlarda evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak,
• Bu değerlerin korunması için gerekli işbirliğini sağlamak amacı ile başlatılmıştır.

Sözleşme, UNESCO’nun ilk üyelerinden biri olan Türkiye tarafından 1982 yılında onaylanmış ve 1983 yılında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.