EKİP

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti İletişim ve Koordinasyon Ofisi süreç kapsamında istihdam edilmiş ve Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı’ndan görevlendirilen personelden oluşan bir ekibe sahiptir.

Bilge BEKTAŞ

Uzman Şehir Plancısı Urban Planner (PhD Candidate)

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı

The Historic Port City of Izmir Site Management Office

Süleyman Burçak ÇIKIKÇI

Koruma Uzmanı Mimar Conservation Architect

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı

The Historic Port City of Izmir Site Management Office

Mert KAYA

(2023 yılı Haziran ayına kadar)

Uzman Sosyolog
Sociologist (PhD Candidate)

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı

The Historic Port City of Izmir Site Management Office

Ezgi Yekbun AKSU

(2022 yılı sonuna kadar)

Uzman Şehir Plancısı
Urban Planner (MSc)

Konak Belediyesi

Konak Municipality

Nihan ÖZZENGİN

(2022 yılı sonuna kadar)

Şehir Plancısı
Urban Planner

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Izmir Provincial Directorate of Culture and Tourism

Çağlayan Deniz KAPLAN

(2022 yılı sonuna kadar)

Mimar Dr.
Architect PhD

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Izmir Metropolitan Municipality

Merve ÇALIŞKAN

(2022 yılı sonuna kadar)

Mimar Koruma Uzmanı
Conservation Architect

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Izmir Metropolitan Municipality

Hüseyin GÜNER

(2022 yılı sonuna kadar)

Harita Kadastro Teknikeri
Map Cadastre Technician

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Izmir Governorship Investment Monitoring and Coordination Directorate