İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti İletişim ve Koordinasyon Ofisi süreç kapsamında istihdam edilmiş ve Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı’ndan görevlendirilen personelden oluşan bir ekibe sahiptir.

Bilge BEKTAŞ

Uzman Şehir Plancısı
Urban Planner (MSc)

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı

The Historic Port City of Izmir Site Management Office

Mert Kaya

Uzman Sosyolog Sociologist (PhD Candidate)

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı

The Historic Port City of Izmir Site Management Office

S. Burçak Çıkıkçı

Mimar
Architect

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı

The Historic Port City of Izmir Site Management Office

Ezgi Yekbun AKSU

Uzman Şehir Plancısı
Urban Planner (MSc)

Konak Belediyesi
Konak Municipality

Nihan ÖZZENGİN

Şehir Plancısı
Urban Planner
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Izmir Provincial Directorate of
Culture and Tourism

Çağlayan Deniz KAPLAN

Mimar Dr.
Architect PhD
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Izmir Metropolitan Municipality

Merve ÇALIŞKAN

Mimar Koruma Uzmanı
Conservation Architect
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Izmir Metropolitan Municipality

Hüseyin GÜNER

Harita Kadastro Teknikeri
Map Cadastre Technician
İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Izmir Governorship Investment Monitoring and Coordination Directorate