UNESCO DÜNYA MİRASI / WORLD HERITAGE

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen, istisnaî evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkların saptanması, korunması, sunulması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. Türkiye 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sözleşmeye taraf olmuştur.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Türkiye’ye ait 18 adet korunması gereken istisnaî evrensel değerlere sahip varlığımız yer almaktadır. Bu varlıklardan Efes ve Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı İzmir’dedir.

Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki İzmir Tarihi Liman Kenti ve başvuru sürecinde olan Birgi, Gediz ve Ceneviz Kaleleri ile İzmir bir UNESCO Dünya Mirası kenti olarak iddiasını “Dünyanın İzmir Mirası” sloganı ile sürdürmektedir.

İzmir’in Dünya Mirası Alanları – World Heritage Sites of Izmir

In 1972, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ” Contract On the Protection of World Cultural and Natural Heritage” was established in order to identify, protect, present, promote and transfer cultural and natural assets with exceptional universal values, which are accepted as the common heritage of all humanity. Turkey became a party to the convention with the decision of the Council of Ministers dated 23.05.1982 and numbered 8/4788.

As a result of the studies carried out so far under the responsibility of the General Directorate of Cultural Heritage and Museums, there are 18 Turkish assets with exceptional universal values ​​that need to be protected, on the UNESCO World Heritage List. Ephesus and Bergama Multilayered Cultural Landscape Area are some of these assets in İzmir.

In addition, with the Historical Port City of Izmir on the UNESCO World Heritage Tentative List and the Birgi, Gediz, and Genoese Castles that are in the application process, Izmir maintains its claim as a UNESCO World Heritage city with the slogan “Izmir Heritage of the World”.