İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, TARKEM ve Kentimiz İzmir Derneği’nin tüm süreci birlikte gerçekleştirdiği UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi için hazırlanan dosya, 27 Mart 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletildi ve “İzmir Tarihi Liman Kenti” adlı başvuru dosyası 14 Nisan 2020 tarihinde UNESCO Dünya Miras Merkezi tarafından kabul edildi.

İzmir Tarihi Liman Kenti’nin Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TARKEM arasında 05.05.2020 tarihinde bir protokol imzalandı.

TARKEM, bu protokol uyarınca İzmir Tarihi Liman Kenti’nin Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması konusunda yetkilendirildi. İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı bu çalışmaları Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütmektedir.

Merkezi ve yerel kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırmacılar ve elbette alanda yaşayan yerel toplum İzmir Tarihi Liman Kentinin paydaşlarıdır. İzmir Tarihi Liman Kentinin korunmasından ve yönetilmesinden tüm paydaşlar sorumludur. Paydaşlar Alan Yönetim Planının hazırlanması, eylemlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde yer alır.


The file prepared for the UNESCO World Heritage Tentative List, where the Chamber of Commerce, Izmir Development Agency, TARKEM, and our City Izmir Association carried out the whole process together, was submitted to the Ministry of Culture and Tourism on 27 March 2019 and the application file named “Izmir Historical Port City” was 14 April. It was recognized by the UNESCO World Heritage Center in 2020.

A protocol was signed on 05.05.2020 between the General Directorate of Cultural Heritage and Museums of the Ministry of Culture and Tourism and TARKEM regarding the Site Management Plan of the Historic Port City of Izmir and the preparation of the UNESCO World Heritage List candidacy file.
In accordance with this protocol, TARKEM was authorized to prepare the Site Management Plan and the UNESCO World Heritage List candidacy file of the Historic Port City of Izmir.

Izmir Historical Harbor City Area Presidency carries out these works within the scope of the Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and the Law on the Protection of Cultural and Natural Assets No. 2863.

Central and local public institutions, professional chambers, non-governmental organizations, universities, researchers, and, of course, the local community living in the area are the stakeholders of the Izmir Historical Harbor City. All stakeholders are responsible for the protection and management of the Historic Port City of Izmir. Stakeholders are involved in the preparation of the Site Management Plan, the implementation, monitoring, and evaluation of actions.